V današnjih časih je skrb za okolje zelo pomembna, saj je iz dneva v dan več odpadkov, ki polnijo odlagališča in so okolju zelo neprijazna.

V letošnjem šolskem letu na šoli zbiramo odpadke, ki so okolju še posebej nevarni. To so:

  • tonerji za laserske tiskalnike,
  • kartuše za inkjet tiskalnike in fakse,
  • trakovi za matrične tiskalnike,
  • plastenke od tonerjev za fotokopirne stroje,
  • izrabljeni grelci ter valji tiskalnikov.

scan

Zbrane odpadke odkupi podjetje Bitea d.o.o., ki jih odstrani na okolju prijazen način ali pa jih reciklira in pripravi za ponovno uporabo. Zbrana sredstva so namenjena šolskemu skladu. Pridružite se nam pri zbiralni akciji.

ekokoordinator ga. Jolanda Cerkvenik