Informativa 2012 je izvrstna priložnost, da vaši devetošolci pred informativnimi dnevi zberejo potrebne informacije o različnih poklicih in izobraževalnih programih, jih med seboj primerjajo in se nato odločijo, katere šole obiskati v času informativnega dne.

Več informacij za internetni strani: http://www.informativa.si/