V petek, 25. maja 2012, se je 15 nadarjenih učencev 5. in 6. razreda udeležilo dogodka Evropa v Postojni. 

Na prireditvi Evropa v Postojni, ki jo je pripravila Srednja gozdarska in lesarska šola, smo uživali. Poslušali smo starega gozdarja, ki nam je ob maketah razkazoval razvoj gozdarskih koč, oglarjenje in žagarstvo; poslušali smo meteorologa, ki nam je pripovedoval o napovedovanju vremena; ogledali smo si likovno razstavo avtohtonih drevesnih vrst.

V drugem delu pa nas je naš spremljevalec, dijak SGLŠ, popeljal po delavnicah, ki so se odvijale zunaj. Tam so učenci prepoznavali zdravilne rastline, živali našega gozda, se seznanili s koreninskimi sistemi drevesnih vrst, spoznali obseg najdebelejšega drevesa v Sloveniji in na svetu ter šteli starost posameznih dreves. Na koncu smo se sprostili v mini parku doživetja in si ogledali prvenstvo v gozdarskih veščinah.

[coolEye how=album puser=osrakek source=picasa search=Evropavsoli]