V šolskem letu 2011/12 smo se udeležili štirih nacionalnih projektov:

JEZIK – KULTURA IN TRADICIJA
Septembra smo izbirali prispevke v slovenskem in tujem jeziku na temo Drevo=simbol življenja, ki je povezana z mednarodnim letom gozdov. Obeležili smo Evropski dan jezikov s prireditvijo za učence, na kateri so nastopali učenci z interpretacijo besedil v slovenščini. Gledalci so spoznavali jezikovno raznolikost in dediščino slovenščine na dano temo ter gojili spoštovanje do maternega jezika in zavedanje o pomenu učenja tujih jezikov.
Z dvema točkama smo oktobra nastopili na recitalu, ki ga je v okviru UNESCO projekta Jezik – kultura in tradicija priredila Gimnazija Škofja Loka. Učenka Kaja Škrab je doživeto recitirala pesmico Harryja Behna Trees, učenke Maša Zidar, Breda Hribernik in Nika Rudolf pa so dramatizirale in aktualizirale zgodbico o dajanju in ljubezni Sheda Silversteina Drevo ima srce. Občinstvo je prepoznalo njihovo igralsko nadarjenost in cenilo izvirnost interpretacije v različnih jezikih. Učenke, ki so se udeležile recitala, so s spremljanjem ostalih nastopov osnovnošolcev in srednješolcev gojile svoje čute za kulturno udejstvovanje, prepoznavale moč in lepoto interpretacije, poglabljale zavest o neprecenjivi vrednosti maternega jezika ter razvijale veselje do učenja tujih jezikov.

MODER STOL – NEKDO MISLI NAME
Namen projekta je bil zbirati stare, odslužene stole, jih spremeniti v moder stol in postaviti na javno mesto. Učenci so stole zbrusili, pobarvali, tapicirali, porisali, nanje zapisali misel … Moder stol ima več pomenov: stoli ustavljajo hitenje, nudijo možnost počitka, premisleka in s humanimi sporočili delujejo kot medij. 23. decembra smo akcijo zaključili s prireditvijo, na kateri smo stole izročili javnim ustanovam v okolici našega kraja.

DEDIŠČINA SKOZI DIGITALNO OKO MLADIH
Sodelovali smo v UNESCO projektu “Dediščina skozi digitalno oko mladih (DE-DI)”. Spoznavali smo etnološko-tehnično dediščino našega kraja. Najboljše fotografije smo predstavili na razstavi ob 130-letnici šolstva na Rakeku (22. 11. 2011), na ogled pa so bile vse do konca meseca decembra.

BRANJE – MOJE SANJE
Učenci so spoznavali različno knjižno in neknjižno gradivo, ustvarjalce, ki sodelujejo pri nastajanju knjige, obiskovali so šolsko knjižnico in si izposojali knjige, sami izdelali knjige, literarno in likovno ustvarjali na temo Šolska knjižnica, sošolcem predstavili svoje najljubše knjige, v knjižnem kotičku pripravljali razstave knjig, obiskali enoto splošne knjižnice Jožeta Udoviča na Rakeku, izvedli kviz o poznavanju šolske knjižnice, sodelovali na bralnem maratonu, izvedli anketo o bralnih navadah med učitelji in učenci, organizirali »bralne minute«, ob zaključku projekta pa pripravili še razstavo v večnamenskem prostoru šole.

Svetovni dnevi, ki smo jih obeležili:

26. september:
EVROPSKI DAN JEZIKOV

16. september:
MEDNARODNI DAN ZA OBVAROVANJE OZONSKE PLASTI

prvi ponedeljek v oktobru:
SVETOVNI DAN HABITATA

5. oktober:
SVETOVNI DAN UČITELJEV

16. oktober:
SVETOVNI DAN HRANE

16. november
SVETOVNI DAN STRPNOSTI

1. december:
Mednarodni dan boja proti AIDS-u

3. december:
MEDNARODNI DAN OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

8. marec:
DAN ŽENA

21. marec:
SVETOVNI DAN POEZIJE

22. marec:
SVETOVNI DAN VODE

7. april:
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

22. april:
SVETOVNI DAN ZEMLJE

23. april:
SVETOVNI DAN KNJIGE IN ZALOŽNIŠTVA

3. maj:
SVETOVNI DAN SONCA

15. maj:
MEDNARODNI DAN DRUŽIN

31. maj:
SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA

5. junij:
SVETOVNI DAN OKOLJA