Projekt ‘ŠOLSKI EKOVRT’ se je v juniju 2012 uradno zaključil, vendar bodo šole, tudi naša PŠ Rudolfa Maistra Unec, aktivne in ustvarjalne tudi v prihodnje, saj je glavni cilj projekta trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bo postal izkustvena praktična podpora izobraževalnega procesa.

V letošnjem šolskem letu bomo tako skušali v okviru pouka in interesnih dejavnosti še naprej po načelu trajnostnega kmetijstva skrbeti in se učiti na šolskem vrtu: v jeseni bomo pobirali pridelke z gredic, semena shranili v semenski banki ter se ob tem pogovorili o uspešnosti sajenja; naredili visoko gredo in opazovali rast rastlin ter proces razkrajanja; poskrbeli za zimsko zaščito občutljivejših rastlin, spoznavali  rastline, ekološko predelavo in se povezovali z naravo; opazovali in prepoznavali drobne živali tal in žuželke ter druge živali in njihovo vlogo v naravi; obnovili jagodnjak z manjkajočimi rastlinami in zaužili jagode; zalivali rastline s pomočjo novega zbiralnika vode in se pogovarjali o pomenu vode ter načinih varčevanja z njo; vzgajali potaknjence, oblikovali in zasadili otoček z gozdnimi rastlinami ter postavili bivališče za pajkovce; kozolec na šolskem vrtu uporabili kot dodatno učilnico in območje vrta izkoristili za medgeneracijska srečanja.

Sodelovali in povezovali se bomo s projektoma UNESCO in SHEMA ŠOLSKEGA SADJA,ob vsem tem pa bomo razvijali občutek za lepo in vredno v okolju, ljubezen in občudovanje ter željo po ohranjanju okoljskih vrednot; navajali se bomo na odgovornost, hvaležnost, spoštovanje zemlje in hrane, se vzgajali za solidarnost in razvijali empatijo ter sodelovanje med človekom in naravo.