Naša šola se je v šolskem letu 2011/12 vključila v evropski projekt »Shema šolskega sadja«. Projekt se nadaljuje tudi v šolskem letu 2012/13.

KAJ JE SHEMA ŠOLSKEGA SADJA?

Shema šolskega sadja je nov ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.

Namen ukrepa je:

  • ustaviti trend zmanjšanja porabe sadja in zelenjave,
  • omejiti naraščanje trenda povečanja telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih,
  • navajati učence na uživanje sadja in zelenjave.

Evropska komisija je ugotovila, da je shema šolskega sadja eden od ukrepov, ki bo dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja, zato je v ta namen   državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Najvišja vrednost pomoči na učenca je 6 € na šolsko leto.

KAKO BO POTEKA SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  NA NAŠI ŠOLI?

  • Šola se je prijavila na razpis Shema šolskega sadja za pridobitev sredstev za nakup sadja in zelenjave. Za uspešno izvajanje bomo v izvedbo SHEME ŠOLSKEGA SADJA vključili učence, starše, delavce šole in lokalne pridelovalce. Pri izboru dobaviteljev svežega sadja in zelenjave bo šola v okviru svojih možnosti in možnosti trga iskala lokalne dobavitelje, pri katerih bo nabavljala ekološko pridelano oz. sezonsko pridelano sadje in zelenjavo.
  • Šola je pripravila načrt razdeljevanja obrokov sadja in zelenjave (20 obrokov na šolsko leto poleg redne šolske prehrane). Na šoli smo se odločili za tedensko razdeljevanje sadja oziroma zelenjave, in sicer vsako sredo kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane od malice naprej v jedilnici za PS in po razredih za RS.
  • Učenci bodo izdelali plakat, s katerim bomo obvestili javnost o namenu. Plakat bomo obesili na vidno mesto v šoli.
  • Šola na začetku Sheme šolskega sadja anketira učence o trenutnem stanju uživanja sadja in zelenjave.
  • Šola pripravi in izvaja načrt spremljevalnih izobraževalnih aktivnosti v smislu promocije sadja in zelenjave za vse učence, učitelje in starše. V ta namen bodo potekali ND, TD, RU, predavanja za starše, obisk eko kmetij, povezovanje z lokalnimi dobavitelji, obisk nasadov, Informiranje javnosti bo potekalo preko šolske spletne strani in na oglasnih panojih.

GLAVNI CILJ VSEH SPREMLJEVALNIH AKTIVNOSTI JE POUDARJANJE POMENA REDNEGA UŽIVANJA SADJA IN ZELENJAVE ZA ZDRAVJE.