Dobrodelno zgodbo Željam naproti – 3. del smo namenili zbiranju sredstev v Šolski sklad Rakec in hkrati pomoči potrebnim otrokom v Sudanu, na katere kot Unesco šola preprosto ne moremo in ne želimo pozabiti.

Kot moralna in odgovorna šola čutimo dolžnost, da se ukvarjamo tudi z globalno humanitarno krizo – opozorimo na dogajanje po svetu in si ne zatiskamo oči pred nasiljem. Prepričani smo, da so tovrstni projekti pot do spreminjanja ljudi, do ozaveščanja mladih, učenja srčnosti in velikodušnosti. Kot Unesco šola poleg znanja v glavah in srcih naših učencev razvijamo medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje. Učimo se misliti in čutiti lokalno ter globalno!

Zaposleni OŠ »Jožeta Krajca« Rakek smo zazrti v mlade, v svobodo misli in duha, učence vzgajamo v razgledane, etične, nesebične, pogumne otroke. Z vsakim dobrim delom, s številnimi humanitarnimi akcijami ustvarjamo boljši svet ter uresničujemo vizijo Unesco šole, ki vzgaja za solidarnost, pravičnost in mir. Zavedamo se, da smo na prvem mestu odgovorni za kakovost izobraževanja in zavezani otrokovemu napredku – a hkrati nam nihče nikoli ne bo mogel reči, da nam ni bilo mar za vse učence naše šole, ki jim letno pomagamo s sredstvi Šolskega sklada Rakec (v lanski zgodbi predvsem za enega učenca), niti da nam ni bilo mar za otroke v Sudanu, ki nimajo pravic, so lačni in neizobraženi. Že samo misel na to, komu smo in komu vse še bomo pomagali, je čudovita in nas osrečuje.

mag. Anita Ivančič

Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Mojca Škrinjar se je v četrtek, 22. novembra, udeležila dobrodelnega koncerta “Željam naproti”, ki ga že tretje leto zapored organizira OŠ Rakek kot Unesco šola. Tokrat so se sredstva zbirala za Šolski sklad Rakec, s katerim vsako leto pomagajo tako nadarjenim kot socialno šibkejšim učencem. Del zbranih sredstev bo šola namenila tudi gradnji šole v Sudanu.

Prireditev je potekala v Kulturnem domu Cerknica. Državna sekretarka je ob tej priložnosti izrekla priznanje za plemenitost ljudi, ki so zapustili tople domove, da ogrejejo srca revnih in pomoči potrebnih. “Cerknica ni zgolj lokalna skupnost, temveč z dejanji sega daleč v globalni svet in poskuša pomagati lastnim občanom kot ljudem na drugem koncu sveta, ki so potrebni pomoči. Spodbudno je, da so ti vzgibi nastali na šoli OŠ Rakek in da šola vzgaja otroke v čuteče, skrbne ljudi in širi zavest, da nismo sami na svetu in da so vsi ljudje na svetu med seboj soodvisni,” je v nagovoru povedala državna sekretarka.

[coolEye how=album puser=osrakek source=picasa search=20121122_ZeljamNaproti3]