Med 27. 9. in 2. 10. so  učenci 7.b, 8.a in 9.a pod vodstvom učiteljice Urške Drobnič raziskovali večjezičnost v Evropi, pomen le-te, opozarjali na ohranjanje jezikovne in kulturne različnosti in ozaveščali pomen učenja tujih jezikov v šoli in zunaj nje.

Učenci 7.b so v skupinah po internetu iskali zanimive izraze in dejstva o tujih jezikih in jih predstavili s plakati na oglasni deski na modrem hodniku. V 8.a so po internetu iskali lažne prijatelje v različnih jezikih in jih prav tako predstavili na oglasni deski. V 9.a so se preizkusili v kvizu o poznavanju jezikov , o dejstvih o jezikih, o izvoru besed, pomenu diločenih fraz … Preizkusili so se v izgovarjanju japonskih vljudnostnih fraz.