Ob dnevu učiteljev je učiteljica Polona Klopčič učencem po oddelkih predstavila delo učitelja. Hkrati so učenci dobili priložnost,  tako da so se postavili v vlogo učiteljice. Po predhodni pripravi so prevzeli vodenje posameznih dejavnosti v okviru ure športne vzgoje.