Na razredni stopnji na Rakeku so imeli učenci od 2.- 3. razreda tehniški dan, učenci 4. in 5. razreda pa naravoslovni dan. 

Obiskala nas je  Polona Zevnik iz Notranjskega ekološkega centra iz Cerknice. Predstavila nam je vire onesnaževanja voda ter vplive onesnaževanja na življenje živali, rastlin in ljudi.

Helena Bavec nam je nazorno predstavila količine vode na Zemlji( slana, sladka, čista, pitna). Seznanila nas je z naravnimi načini čiščenja vode v naravi ter človekovimi posegi v naravo, ki preprečujejo naravno čiščenje vode. V šolski jedilnici je na ogled razstava vod iz naših krajev.

Izdelovali smo izdelke iz odpadnega materiala in ob tem ugotovili, da lahko veliko odpadnih materialov predelamo v uporabne predmete.

Učenci 1. razreda bodo tehniški dan izpeljali v ponedeljek, 25. 3. 2013.

 

[coolEye how=album puser=osrakek source=picasa search=ZivimZelenoRazrednaStopnja2013]