V torek, 21. maja, bomo na šoli organizirali kulturni dan, kjer bomo spoznavali različne glasbe sveta. Gostili bomo umetnika Andreja Stermeckega, ki nas bo z glasbo in še čim popeljal na vseh pet celin sveta. V drugem delu pa se nam bodo predstavili domači glasbeniki – učenci, ki obiskujejo pouk inštrumenta na Glasbeni šoli Cerknica.

Strošek bo obračunan na položnici in znaša 4 evre.

Nosilka izvedbe kulturnega dne, Katja Smrdel Zafred