Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili pri zbiranju centov za Briana zelo uspešni, saj smo hranilnike na hodnikih in učilnicah pridno polnili s centi in z evri.

V tem šolskem letu smo tako zbrali 173,51 €, od začetka projekta botrstvo (od maja 2011) pa že dobrih 450 €.

S projektom smo v novembru sodelovali na prireditvi Željam naproti – 3. del, saj se je vsebinsko navezoval na Afriko, poleg tega pa smo v maju obeležili tudi dan Afrike.

S projektom bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu.