V avgustu 2012 sem prevzela koordiniranje Unesca ASP mreže šol na OŠ Jožeta Krajca, Rakek. Že pred tem, 26. 6. 2012, sem se udeležila srečanja koordinatorjev Unesco ASP mreže šol središča Ljubljana, ki je na OŠ Ledina v Ljubljani.

Med 18. in 20. 10. 2012 sem se udeležila seminarja 60 let Unesco ASP mreže – pogled v prihodnost.

V šolskem letu 2012-13 smo imeli tri sestanke UNESCA za učiteljski zbor, na katerih smo usklajevali načrt in dejavnosti, povezane z načrtovanimi projekti in obeležitvami dni. Sestali smo se 28. 8. 2012, 2. 4. 2013 in 28. 6. 2013.

12. 11. 2012 sem pripravila delavnico za pedagoške delavce, na kateri smo se dotaknili 4 stebrov izobraževanja in njihovega uravnoteženega razvijanja, saj je prav to temelj delovanja Unesco šol.

Na tedenskih sestankih sem kot koordinatorica spomnila nosilce obeležitev dni na načrtovane dneve obeležitev.

V šolski jedilnici smo imeli Unescov kotiček, kjer so bile nanizane naše dejavnosti. Posamezne skupine učencev so se ob obeležitvah predstavile na različne načine ( plakati, risbe, slike, fotografije, objave na šolskem radiu).

Na šolski spletni strani smo na zavihku Unesco objavljali članke.

V šolskem letu 2012-13 smo pri vzgojno-izobraževalnem delu v okviru Unesca poglabljali:

–          Okoljske probleme v projektnem tednu, vezanem na ekološke teme in vodo – Živim zeleno, vključevanje tem v redne ure pouka ob svetovnem dnevu prve pomoči, mednarodnem dnevu za obvarovanje ozonske plasti, svetovnem dnevu varstva živali, svetovnemn dnevu hrane, svetovnem dnevu Zemlje, dnevu Sonca, svetovnem dnevu zdravja.

–          Svetovne probleme – projekt Afrika in pomoč Brianu, dobrodelni koncert z namenom ozaveščanja javnosti in zbiranja sredstev v sodelovanju s Tomom Križnarjem

–          Človekove pravice, demokracija, strpnost, sodelovanje, medkulturno učenje – sodelovanje z Erasmus asistentko na šoli, vkjučevanje tem v redne ure pouka ob svetovnem dnevu otrokovih pravic, mednarodnem dnevu strpnosti, mednarodnem dnevu AIDSa, mednarodnem dnevu oseb s posebnimi potrebami, svetovnem dnevu maternega jezika, svetovnem dnevu mladih prostovoljcev, mednarodnem dnevu družin, svetovnem dnevu športa.

S ciljem poglobljenega delovanja v skladu z Unesco načeli in smernicami smo izvedli naslednje dejavnosti ( poročila so v arhivu):

  1. NACIONALNI PROJEKTI

 

NACIONALNI PROJEKT

VODJA PROJEKTA

ČAS

POTEK ZNOTRAJ ŠOLE

Jezik, kultura, tradicija

Urška Drobnič

september, oktober 2012

– Predstavitev pesmi učencem , tema je bila medgeneracijsko sodelovanje

– Obeležitev evropskega dneva jezikov na šoli

– Nastop učencev na prireditvi Jezik, kultura in tradicija v Škofji Loki

Moder stol- nekdo misli nate

Tjaša Prudič

oktober 2012 – junij 2013

– Skupine učencev, ki so v preteklem letu izdelale moder stol, obiščejo institucijo, kjer je postavljen. Z zaposlenimi se pogovorijo, kako ga uporabljajo, če ga je potrebno popraviti.

-Fotografije obiskanih institucij so razstavili v Unesco kotičku in na spletni strani.

Drevo = življenje, vrt prihodnosti

Marta Čuk

8. 11. 2012 – 5. 6. 2013

Učence so seznanili s pomenom samooskrbe, zbirali so semena, vzgajali sadike, ki so jih posadili na šolski vrt.

-Zasadili so gozdni otoček z drevesi, grmi in rastlinami gozdnega roba.

-Uredili so visoko gredo in jo zasadili glede na njene posebnosti.

-Skozi celo šolsko leto so skrbeli za obstoječi šolski vrt z nasadi.

-Izdelali so kolažni trak, na katerem so predstavili svoj Vrt prihodnosti.

– Dve učenki in mentorici sta se udeležili prireditve ob zaključku projekta na OŠ » Frana Kranjca« v Celju.

 

 

  1. OBELEŽITVE DNI

 

DAN

SVETOVNI DAN

IZVAJALCI

  11.9.

svetovni dan prve pomoči

Martin Rihtar

  16.9.

mednarodni dan za obvarovanje ozonske plasti

Anita Šen

  26.9.

evropski dan jezikov

Urška Drobnič

  1.10.

svetovni dan glasbe

Katja Smrdel Zafred

  4.10.

svetovni dan varstva živali

Petra Mikše

  5.10.

svetovni dan učiteljev

Polona Klopčič

16.10.

svetovni dan hrane

Marija Opeka

16.11.

20.11.

mednarodni dan strpnosti

svetovni dan otrokovih pravic

Teja Milharčič, Ida Marušič, Suzana Rebec, Emiljana Baraga, Irena Pavlič, Vida Rovan, Barbara Geržina, Brigita Modic

1.12.

mednarodni dan boja proti AIDSu

Anja Šircelj Istenič, Tjaša Prudič, Tomaž Lulik

3.12.

Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami

Ludvik Palčič, Tomaž Lulik, Patricia Verbič

21.2.

dan maternega jezika

Metoda Debevc

21.3.

svetovni dan poezije

Irena Pavlič, Vida Rovan, Teja Milharčič, Suzana Rebec, Emiljana Baraga

22.3.

svetovni dan vode

Vodja: Irena Peteh Kranjc

Teja Milharčič, Suzana Rebec, Emiljana Baraga, Karmen Petrič, Brigita Modic, Jasmina Filipčič, Helena Bavec, Vida Rovan, Polona Zevnik- NEC, Alenka Može, Irena Pavlič, Metoda Debevc, Anita Šen, Petra Mikše , Antonija Šlajner, Jolanda Cerkvenik, Urška Drobnič, Martin Rihtar, Marija Opeka, Liljana Intihar

27.3.

svetovni dan gledališča

Irena Pavlič, Ida Marušič, Emiljana Baraga, Teja Milharčič, Suzana Rebec, Karmen Petrič, Vida Rovan, Tatjana Svet, Brigita Modic, Jasmina Filipčič

2.4.

mednarodni dan mladinske književnosti

Lea Sterle

7.4.

svetovni dan zdravja

Irena Peteh Kranjc

23.4.

mednarodni dan Zemlje

Liljana Intihar

3.5.

svetovni dan sonca

Petra Mikše

15.5.

mednarodni dan družin

Suzana Rebec, Ida Marušič, Teja Milharčič, Emiljana Baraga

25.5.

dan Afrike

Anja Šircelj Istenič, Martina Hiti, Patricia Verbič

31.5.

svetovni dan športa

Polona Klopčič, Ludvik Palčič