Zapisnik 3. sestanka Unesca v šolskem letu 2012/13

 

Datum: 28. 6. 2013

Prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič, Martin Rihtar, Marija Opeka, Anja Šircelj Istenič, Julija Bombač, Barbara Geržina, Urška Drobnič, Tomaž Lulik, Polona Klopčič, Teja Milharčič, Suzana Rebec, Martina Hiti, Vida Rovan

Zapisnikarica: Vida Rovan

Dnevni red:

  1. Načrtovanje dejavnosti za šolsko leto 2013/14
  2. Razno

K 1. točki:

V šolskem letu 2013-14 bomo pri vzgojno-izobraževalnem delu v okviru Unesca poglabljali naslednje teme:

–          svetovne probleme,

–          medsebojne odnose, strpnost, prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje,

–          okoljsko vzgojo.

Ob svetovnem dnevu hrane, 16. 10., bomo izvedli projektni teden, ki bo vezan na temo hrane.

UDELEžBA NA NACIONALNIH / MEDNARODNIH PROJEKTIH UNESCO ŠOL:

NACIONALNI PROJEKT

VODJA PROJEKTA

ČAS

POTEK ZNOTRAJ ŠOLE

Otroštvo podaja roko modrosti, OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka

Suzana Rebec

november 2013 – april 2014

PŠ Unec, RS Rakek

»Kralj Matjaž pod goro Peco«, OŠ Črna na Koroškem

Jolanda Cerkvenik

januar 2014

PS Rakek

Drevo = življenje, OŠ Frana Kranjca, Celje

Marta Čuk

september 2013 – maj 2014

PŠ Unec, RS Rakek

 

K 2. točki:

Koordinatorica Unesco ASP mreže šol na naši šoli bo Martina Hiti. Arhivirana dokumentacija ji bo predana 1. 7. 2013.

 

Rakek, 28. 6. 2013                                               Zapisala: Vida Rovan