SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI
bo v sredo, 6. 11. 2013, ob 13.00 v učilnici C2.

Dnevni red:
1. papirna akcija;
2. glasba za zvonjenje;
3. razno (pobude, predlogi).

Iz vsakega razreda naj pride vsaj 1 predstavnik.

mentorica Tjaša Prudič