Naša šola je že od leta 2002 vključena v mrežo UNESCO šol. Vsako leto je določena tema, ki predstavlja globalni problem na celem svetu, bolj podrobno obravnavana.  Leto 2013 je  Mednarodno leto VODE, saj je  pitna voda v nekaterih predelih sveta postala težko dostopna dobrina zaradi povečevanja svetovnega števila prebivalstva in onesnaženosti. Združeni narodi (ZN) poudarjajo, da je sodelovanje med državami nujno  za vzpostavitev ravnotežja med različnimi potrebami in prioritetami ter za pravično delitev tega dragocenega vira.

Pa si poglejmo, kaj je UNESCO in kako deluje:

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je ena izmed 15 specializiranih agencij Organizacije Združenih narodov in želi prispevati k miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu preko sodelovanja v znanosti, izobraževanju, kulturi, komunikacijah in informacijah. Svoj sedež ima v Parizu.

… Ker vojne nastajajo v glavah ljudi, naj se v teh istih glavah tudi utrjuje mir. (iz ustave UNESCO, 1945)

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO
V Sloveniji je UNESCO zastopan preko Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki deluje znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Njena naloga je svetovati vladi na vseh področjih UNESCO in skrbeti za izvajanje ciljev in dejavnosti UNESCO v Sloveniji.

UNESCO ASP mreža Slovenije
Slovenska UNESCO ASP mreža je del mednarodne UNESCO mreže šol. Ta je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu in trenutno vključuje več kot 9000 izobraževalnih ustanov v 180 državah.

Slovensko UNESCO ASP mrežo sestavlja 84 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki se vključujejo v 10 središč:
• Središče PIRAN: OŠ Cirila Kosmača
• Središče CELJE: IV. osnovna šola Celje
• Središče MARIBOR: OŠ bratov Polančičev
• Središče PIŠECE: OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
• Središče MOJSTRANA: OŠ 16. decembra Mojstrana
• Središče LJUBLJANA: OŠ Ledina
• Središče KAPELA: OŠ Kapela
• Središče SLOVENJ GRADEC: Prva OŠ Slovenj Gradec
• Središče PTUJ: Gimnazija Ptuj
• Središče NOVA GORICA: Gimnazija Nova Gorica

Naša šola se vključuje v Središče Ljubljana, OŠ Ledina.

Cilji: Odprtost in spodbujanje k sožitju sta dva izmed glavnih ciljev, h katerim stremijo UNESCO šole po vsem svetu. UNESCO šole delujejo v skladu s 4 stebri izobraževanja:

• Učiti se, da bi vedeli!
• Učiti se delati!
• Naučiti se živeti skupaj!
• Učiti se biti!

Teme, ki jih obravnavamo, so:

• Mir in človekove pravice
• Demokracija, enakopravnost spolov
• Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju
• Izobraževanje za trajnostni razvoj
• Globalno učenje, varovanje okolja
• Medkulturno učenje
• Spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina

Pedagoška načela: UNESCO šole in vrtci delujejo v skladu s 4 stebri izobraževanja v okviru vsake dejavnosti in:

• delujejo na področju vseh štirih ASP tem, ki so prepletene v način življenja, razmišljanja in usmerjenosti šole,
• vse UNESCO cilje odgovorno uresničujejo,
• spreminjajo miselnost in vrednote,
• so prostor za ustvarjanje in preizkušanje inovacij,
• se odpirajo s svojo miselnostjo in s svojim delovanjem v lokalni in globalni prostor,
• se povezujejo in rastejo z ostalimi v mreži skozi nacionalne in mednarodne projekte mreže,
• si znajo postaviti zrcalo in evalvirati svoje delo,
• njihove dejavnosti določajo kvaliteto in status in ne obratno.