slika 180174

Na pragu novega leta naj vam ‘čas vladar’ nakloni spoznati prave ljudi,
storiti prave reči,
ubrati prave poti ter v sebi in drugih najti le dobre sledi.
Srečno 2014.

Darja Pikon, nacionalna koordinatorica UNESCO ASP mreže Slovenije