V šolskem letu 2013/2014 bomo na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec nadaljevali s projektom ‘ŠOLSKI EKO VRT’.

Glavni cilj projekta ostaja enak – trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bo postal izkustvena praktična podpora izobraževalnega procesa.

V okviru pouka, podaljšanega bivanja in interesnih dejavnosti bomo še naprej po načelu trajnostnega kmetijstva skušali skrbeti in se učiti na šolskem vrtu: jeseni bomo pobirali pridelke z gredic; se ob tem pogovorili o uspešnosti sajenja; skušali bomo vzpostaviti semensko banko z vedno večjim izborom ekosemen; dopolnili bomo šolski sadovnjak s sajenjem starih, avtohtonih sort sadnega drevja, značilnih za naše kraje; posadili bomo kakšno zanimivo vrsto sadnega drevja oz. grmičevja (npr. pitani lešnik, višnjo, kutino, nešpljo, skorš); poskrbeli za zimsko zaščito občutljivejših rastlin; spoznavali rastline in njih praktično uporabo ter pripravili nabor ‘izdelkov’, ki bi jih lahko v šoli pripravili; opazovali in prepoznavali drobne živali tal in žuželke ter druge živali in njihovo vlogo v naravi; zalivali rastline s pomočjo novega zbiralnika vode in se pogovorili o pomenu vode ter načinih varčevanja z njo; vzgajali potaknjence; otoček z gozdnimi rastlinami obogatili z novimi rastlinami in ga opremili z oznakami rastlin; zasadili sadni labirint, ki bi nas razveseljeval spomladi s svojim cvetjem, zgodaj poleti z zrelimi sadeži in jeseni z jesensko obarvanimi listi; spoznavali bomo nove možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa; sodelovali z bivšimi učenci šole; kozolec na šolskem vrtu uporabili kot dodatno učilnico in območje vrta izkoristili za medgeneracijska srečanja. Sodelovali in povezovali se bomo s projektoma UNESCO in SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, ob vsem tem pa bomo razvijali občutek za lepo in vredno v okolju, ljubezen, prijateljstvo in občudovanje ter željo po ohranjanju okoljskih vrednot; navajali se bomo na odgovornost, hvaležnost, spoštovanje zemlje in hrane ter vseh živih bitij; se vzgajali za solidarnost in razvijali empatijo ter sodelovanje med človekom in naravo.