Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z botrstvom Brianu iz Zambije. Naši prihranki iz preteklega šolskega leta bodo kmalu pošli, zato smo v tem mesecu ponovno pričeli z zbiranjem centov za plačilo njegovega šolanja.

V marcu smo zbrali že 53 €, zato se vam najlepše zahvaljujemo za sodelovanje pri tem projektu, saj s tem Brianu omogočamo, da lahko obiskuje šolo in se izobražuje.

Še naprej vas prijazno vabimo, da po svojih zmožnostih zanj prispevate v hranilnike na hodnikih ali v učilnicah.