razpis-DSP-GVZ-ROID.docx

V skladu s kadrovskim načrtom za šolsko leto 2014/2015 razpisujemo naslednja prosta delovna mesta:

  1.  Učitelja za dodatno strokovno pomoč za določen čas, za polni delovni čas.
  2.  Učitelja glasbene umetnosti, za nedoločen čas, za polni delovni čas.
  3.  Učitelja za razredni pouk, za določen čas, za polni delovni čas.
  4.  Učitelja za podaljšano bivanje, DSP in izbrani šport, za določen čas (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu), za polni delovni čas.

Na prosta delovna mesta se lahko prijavijo kandidati z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe (računalnikar informator, specialni pedagog ali mag. inkl. pedagogike, profesor glasbene umetnosti, učitelj razrednega pouka, učitelj razrednega oziroma predmetnega pouka).

Kandidati naj pisno vlogo oddajo v 3 dneh po objavi  razpisa v tajništvo šole ali v ravnateljstvo.

Vloga je pravočasno oddana,  če prispe na navedeni naslov do petka, 29. 8. 2014 do 12. ure.

Kandidati lahko vlogo vročijo osebno ali pa jo pošljejo na elektronski naslov: ravnateljica.rakek@guest.arnes.si.

 

Ravnateljica:
mag. Anita Ivančič