6. novembra smo na osnovni šoli »Jožeta Krajca« Rakek s kulturnim dnevom obeležili 140-letnico rojstva in 80-letnico smrti Rudolfa Maistra. Z nami so sodelovali tudi predstavniki Notranjskega domoljubnega društva general Maister z Unca. Večji del dopoldneva so potekale delavnice, na koncu so učenci svoja spoznanja predstavili na zaključni prireditvi.

Skupna ugotovitev je bila, da je bil Rudolf Maister velik domoljub, saj je ob koncu prve svetovne vojne z odločno vojaško akcijo odvzel Maribor Avstrijcem in mesto proglasil za slovensko ozemlje. V sebi je združeval tenkočutnost pesnika in odločnost vojaka.

Del svojega življenja je preživel tudi na Uncu, zato je spomin nanj na Uncu še vedno živ.

Katarina Hren, 9 b: Rudolf Maister je bil ustanovitelj in aktivni član PGD Unec. Gasilci zato vsako leto prirejajo Maistrove večere in tekmovanja za otroke v gasilskih veščinah. V gasilnem domu imajo tudi stalno razstavo o njegovem življenju in delu.

Kristina Oton, 9. b: Na Uncu nas na Maistra spominja poimenovanje podružnične šole, prenovljena Maistrova hiša s spominsko ploščo, spominska plošča Maistrovi materi na pokopališču in spomenik pred gasilnim domom, kamor vsako leto polagajo cvetje njemu v čast in spomin.

Urša Zupančič, 9. b: V računalniški učilnici smo poiskali obeležja, ki so povezana z Maistrom. Ugotovili smo, da je največ obeležij v Mariboru, kjer je preživel največ časa in je tudi pokopan. V krajih od Unca do Ljutomera je veliko Maistrovih kipov, poimenovanih ulic in ustanov, v Zavrhu v Slovenskih goricah pa stoji Maistrov stolp.

Sara Vuzem, 9.a: Na pobudo Maistrovih borcev danes po Sloveniji deluje preko dvajset društev generala Rudolfa Maistra, ki ohranjajo spomin na njegova dejanja in izdajajo časopis Maistrov glas. Eno od društev je tudi na Uncu in posamezni člani so nam na kulturnem dnevu veliko povedali o generalu.

Lara Istenič, 7.a: Na Uncu so po Maistru poimenovali pohod in tek, ki ga organizirajo vsako prvo soboto v aprilu. Pohodnikov in tekačev je vsako leto veliko in tudi na ta način se obeležuje spomin na generala Maistra.

Nik Istenič, 6. a: Naša skupina si je v gasilnem domu na Uncu ogledala stalno razstavo o življenju in delu Rudolfa Maistra. V povzetku, ki smo ga predstavili učencem, smo poudarili pomen njegovega junaškega dejanja v Mariboru in ponos, da si ga tudi krajani Unca nekako prisvajamo in ohranjamo spomin nanj.

Klei Nagode, 6.a: K ohranjanju spomina na generala Rudolfa Maistra prispeva tudi društvo Lovrenc, ki ima v svojih vrstah 24 konjenikov, opremljenih z uniformami Štajersko-koroško-kranjskega dragonskega polka št.5. Na delavnici smo spoznali zgodovino in opremo polka. Zelo nam je bila všeč barvita uniforma, ki pa v vojnih časih ni bila najboljša.

Nina Cvetko, Tina Virant, 9.a: Naša skupina je dokazala, da se lahko resne zgodovinske vsebine naučimo tudi skozi igro. Izdelali smo kviz z vprašanji in odgovori ter namizno igro Maister, ne jezi se. Podarili ju bomo učencem podružnične šole, ki nosi ime generala Maistra, da se bodo na zanimiv način seznanjali z njegovim življenjem in delom.

Na osrednji prireditvi v organizaciji NDRM v petek, 28. novembra, je sodeloval šolski mladinski pevski zbor in učenci, ki so predstavili naš kulturni dan.

Daša Žnidarič, Liza Perko,7.a: Predstavili smo analizo značajskih potez Rudolfa Maistra. Ugotovili smo, da je bil vizionar svojega časa, velik domoljub, samodiscipliniran in vztrajen, saj je bil po horoskopu oven. Bil je res »maister«.

Zala Stražišar, 6.a: Maistrove pesmi so domoljubne, nekatere tudi šegave. Na prireditvi smo jih recitirali ob spremljavi klavirja in violine. Priredili smo Partljičevo črtico Katrca in jo popestrili s pesmijo Završki fantje, v kateri omenja Katrco, mlado deklico, ki jo je Maister učil brati.

Zala Jelinčič, 8.b: Pripravili smo dramatizacijo Partljičeve črtice Kocka je padla, v kateri smo prikazali Maistrovo domoljubnost in pripadnost narodu. Posebej mi je bil všeč lik Maistra in njegov odločen nastop v generalskem plašču. Ostale scenske pripomočke nam je izdelala likovna skupina.

 

Sodelovanje Notranjskega domoljubnega društva Rudolf Maister z Unca in naše šole je ustvarilo zanimiv in poučen domoljuben kulturni dan. Na šoli so razstavljeni izdelki skupin in likovni izdelki natečaja Rudolfa Maistra.

Vodja kulturnega dne: Jolanda Cerkvenik

Veronika Godeša, novinarski krožek