IMG_0602

Že v prejšnjem šolskem letu smo pri izbirnem predmetu – poskusi v kemiji in pri kemijskem krožku posvetili veliko pozornosti kristalografiji, vendar smo bolj malo poskusov tudi dokumentirali. V letošnjem šolskem letu pa smo vse poskuse tudi fotografirali z namenom, da bi sodelovali v nacionalnem projektu  Kristalografija v okviru projekta Unesco. Ubrali smo različne principe kristalizacije.

Začeli smo s pripravo nasičene raztopine iz boraksa. Vsak učenec je pripravil svojo raztopino, ki jo je lahko tudi obarval. Potem pa so v pripravljeno raztopino potopili oblikovano snežinko, zvezdico ali pa kako drugače oblikovan okrasek iz bele kosmate žičke. Nekaj kristalov smo ujeli tudi na različno velike kosme vate in na papir, ki je namenjen za shranjevanje mafinov. Le-tega smo pred tem izrezali v obliki snežinke in ga položili na urno steklo ter polili z nasičeno raztopino boraksa. Dobili smo velike kristale na kosmatih žičkah.

Drugi poskus, ki smo ga imenovali zasneženo drevo, smo izvedli s pomočjo kartona, oblikovanega v smrečico, kartonastega tulca in gobic za pomivanje posode. To so bili nosilci za tvorbo kristalov. Potem pa smo zmešali nekaj destilirane vode, plavila za perilo (Mrs. Stewart’s Bluing solution), amoniaka in kuhinjske soli ter različne barve živilskih barvil. V pripravljeno raztopino smo namestili pripravljene kartonaste nosilce in pustili preko noči. Ko so se kartonasti tulci in gobice za pomivanje posode prepojili z raztopino, je pričel izhlapevati amoniak. Delci raztopljene soli in plavila za perilo pa se strukturirajo v puhaste kristale. Dobili smo zasneženo drevo.

Tretji poskus smo izvedli z natrijevim acetatom oz. vročim ledom. Pri tem poskusu pa smo najprej pripravili supernasičeno raztopino, ki smo jo prav tako obarvali z različnimi barvili. Potem pa na petrijevko namestili nekaj kristalov natrijevega acetata in pričeli z zlivanjem supernasičene raztopine. Pred našimi očmi so nastali prečudoviti kapniki.

[coolEye search=Kristalografija how=album puser=osrakek source=picasa]