Obveščamo vas, da bomo v naslednjem šolskem letu izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

4. a (Rakek) – neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA

5. a (Rakek) – neobvezni izbirni predmet ŠPORT

4. in 5. b (Unec) – neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA

Pouk izbranega predmeta bodo obiskovali tisti učenci, ki so si omenjeni predmet izbrali ne glede na to, ali je bila to njihova 1. ali 2. izbira.