Z letošnjim šolskim letom smo zaključili projekt Bralna pismenost, ki smo ga izvajali pod okriljem Zavoda RS za šolstvo.

V dveh letih je več učiteljev naše šole izvajalo različne aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev s področij razvijanja bralnih zmožnosti, motivacije/interesa za branje in branja z razumevanjem.

Več si lahko ogledate v PP predstavitvi.

V prihodnjem letu bomo naše delo nadgradili in sicer smo se odzvali povabilu ZRSŠ in se priključili projektu LINPILCARE.