Spoštovani starši bodočih učencev 3. razreda!

Vabimo vas na RODITELJSKI SESTANEK, ki bo v četrtek, 3. septembra 2015, ob 16.30.

Dnevni red:

  1. predstavitev tabora CŠOD Medved – skupni del,
  2. predstavitev V-I dela v šolskem letu 2015/16 v 3. razredu – ločeno po oddelkih,
  3. razno.

V prvem delu bo predstavljen program dela, bivanje v CŠOD idr., zato prosimo, da se sestanka udeleži vsaj eden od staršev posameznega otroka.

Roditeljski sestanek bo na Rakeku v učilnici 3. a-razreda (hodnik pri jedilnici – nasproti knjižnice).

 

razredničarki
Suzana Rebec
Brigita Modic