IMG_8420

Učenci osmih razredov so imeli danes zadnjo uro predmeta državljanska in domovinska kultura ter etika. Ker so splošni cilji predmeta razvoj politične pismenosti, kritičnega mišljenja in nekaterih stališč in vrednot ter dejavno vključevanje v družbeno življenje, smo ob zaključku preizkusili DeBonovo metodo razmišljanja – 6 klobukov in poskusili iskati rešitve k za nas aktualnim temam.

BEGUNCI

ODVISNOST MLADIH OD MOBILNIH TELEFONOV

NIZKA UDELEŽBA NA VOLITVAH

Pri običajnem razmišljanju se trudimo vse narediti naenkrat. V nas vlada prava zmeda, saj se gnetejo informacije, ustvarjajo ideje, ocenjujejo mnenja drugih, izražajo čustva … Metoda Šestih klobukov omogoča, da ta kaos presežemo in razvozlamo. Namesto da se trudimo narediti vse naenkrat, ločimo posamezne vidike razmišljanja. Tako se lahko vsakemu dobro posvetimo. In kot pri barvnem tiskanju, kjer tiskamo vsako barvo posebej in na koncu dobimo celotno sliko, tako ločimo načine razmišljanja o neki zadevi, da na koncu dobimo celovit vpogled. /vir: http://www.debono.si/sest-klobukov-razmisljanja-o-metodi/ 

6 klobukov

In, ne boste verjeli, ni bilo lahko. 🙂