Od torka, 4. oktobra, do četrtka, 6. oktobra 2016, bomo organizirali prvo akcijo zbiranja starega papirja v tem šolskem letu. Kontejner bo postavljen na makadamskem parkirišču pri OŠ Rakek.

Organizatorji akcije so naši osmošolci (s svojima mentoricama), ki letos sodelujejo v mednarodni izmenjavi s šolo ISZL iz Švice. Ob koncu njihovega celoletnega sodelovanja bosta  maja potekali tudi štiridnevni izmenjavi tako v Švici kot v Sloveniji.

Izkupiček papirne akcije bo zato namenjen kritju stroškov organizacije mednarodne izmenjave pri nas.

Veseli bomo vaše podpore in pomoči pri zbiranju starega papirja. V primeru, da potrebujete pomoč pri odvozu papirja, ste vabljeni, da kontaktirate tajništvo šole.

Hvala za sodelovanje!