Staršem in učencem se zahvaljujemo za izpolnjene ankete o prehrani.  Na anketo je odgovorilo 30 staršev in 159 učencev. Odgovore bomo ustrezno obdelali in jih, v kolikor bo mogoče, tudi upotevali.

 

Predstavitev nekaterih odgovorov.