V petek, 7.4.2017, smo sodelovali na regijskem tekmovanju v konstruktorstvu, ki se je odvijalo v Starem trgu pri Ložu. Naši učenci so bili zelo uspešni v vseh prijavljenih kategorijah. Dosegli so prvo mesto v konstruiranju lesnega izdelka, prvo mesto v papirnih gradivih, drugo mesto pri kovinah. Tudi v konstruiranju iz gradnikov smo dosegli prvo mesto. Učenci 8. razredov so uspešno  zagovarjali tudi aplikativno projektno nalogo avtomatiziranega zalivanja žive meje in se s tem uvrstili na državno tekmovanje. Prijavili smo tudi izdelek iz učenčeve domače delavnice, lep izdelek – leseno kolo, ki je poželo nemalo odobravanja. Tako se je na državno tekmovanje, ki bo sredi maja v Ljubljani, uvrstilo skupaj 8 učencev, dobili pa smo tudi  6 bronastih priznanj za dobro opravljeno delo.

Na koncu naj poudarim, da smo bili na tekmovanju po rezultatih zdaleč najuspešnejša šola kljub veliki konkurenci in s tem velikega števila prijavljenih šol in tekmovalcev.

Čestitke vsem!

Martin Rihtar

Slike s tekmovanja sledijo v kratkem.