Po sklepu ministrice za izobraževanje, znanost in šport je tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda na OŠ “Jožeta Krajca” Rakek v šolskem letu 2017/2018 opravljali nacionalno preverjanje znanja, GLASBENA UMETNOST.

 

Irena Mele, pomočnica ravnateljice