V petek, 2. marca, se dobimo ob 7:30 pred računalniško učilnico.

Našim švedskim vrstnikom želimo čim bolj predstaviti življenje pri nas.

Lotili se bomo izdelave powerpoint predstavitev o Sloveniji.

Predlagane teme: naše navade, tradicije, jezik, prazniki in praznovanja, državni simboli, ‘biseri’ Slovenije, Ljubljana, naša hrana (tradicionalna in/ali vsakdanja, najbolj popularne sladice …), glasba, slavni ljudje, športniki, vreme pri nas, šolski sistem, hobiji, dejavnosti izven šole, Slovenija v presežnikih, gospodarski dosežki, izumi in zanimivi tehnološki dosežki, avtohtone živalske vrste, geografske značilnosti in pokrajine, zgodovinska dejstva, otroške fantazije, igre, priljubljena imena in pogosti priimki, nacionalni junaki …

Teme si lahko že vnaprej sami izberete. Delali bomo v parih. Česar ne bomo končali v šoli, boste končali doma.