Za pridobitev letalske vozovnice je potrebno imeti zbrane vaše podatke – poleg imena in priimka tudi številko dokumenta, s katerim boste septembra potovali na Švedsko (preverite datum veljavnosti).

Prosim, če v ponedeljek, 19. 3. 2018, v šolo prinesete kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista, s katere pa je dobro razvidna številka dokumenta, ali sam dokument, da naredimo kopijo in vam dokument isti dan vrnemo, lahko pa tudi pošljete sken ali fotografijo po elektronski pošti.

Hvala lepa!

Urška Drobnič