V šolskem letu 2018/2019 lahko izbirate med naslednjimi ponujenimi obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti.

Več informacij pa v priloženi knjižici: III. TRIADA_OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2018.2019

Prijavnico za izbirne predmete boste prejeli 19. aprila 2018 (in jo v šoli oddali do 23. aprila 2018).

A – TRILETNI PREDMETI
Nemščina I 7. razred
Nemščina II 8. razred
Nemščina III 9. razred

B – TRILETNI PREDMETI, LAHKO TUDI KRAJŠI
Verstva in etika 1 7., 8. in 9. razred

C – ENOLETNI PREDMETI VEZANI NA RAZRED
Likovno snovanje I 7. razred
Življenje človeka na zemlji 8. razred
Poskusi v kemiji 8. razred
Likovno snovanje II 8. razred
Kemija v življenju 9. razred
Likovno snovanje III 9. razred
Retorika 9. razred
Načini prehranjevanja 9. razred

D – ENOLETNI PREDMETI
Obdelava gradiv – les 7. razred
Izbrani šport – košarka 7. razred
Šport za zdravje 8. razred
Sodobna priprava hrane 7. in 8. razred
Ples 7., 8. in 9. razred
Raziskovanje organizmov v domači okolici 7., 8. in 9. razred
Turistična vzgoja 7., 8. in 9. razred
Glasbeni projekt 7., 8. in 9. razred
Šport za sprostitev 9. razred