OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je kot razvojna šola vključena v 5-letni projekt OBJEM, koordiniran s strani Zavoda RS za šolstvo, katerega cilj je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov. V letošnjem letu imamo vključene šole možnost preizkusiti različne oblike dela, zato smo se odločili, da bomo obeležili 100-letnico smrti našega velikega pisatelja Ivana Cankarja in preizkusili drugačen način povezovanja učiteljev ter ustvarili pogoje za nadaljnje dobro sodelovanje v projektu.

Tako smo 24. april določili za dan, ko smo povezali OBJEM z Ivanom Cankarjem. Cilji tega dne so bili:

  • seznaniti učence z literarnimi deli Ivana Cankarja,
  • uriti branje z razumevanjem, vrednotiti prebrano ter tvoriti besedilo o prebranem,
  • približati (aktualizirati) literarna dela Ivana Cankarja vsem učencem,
  • preizkušati strategije poučevanja, ki bodo omogočale aktivno vlogo učencev,
  • preizkušati drugačne oblike sodelovanja med učitelji (timsko poučevanje …).

Učenci so vse ure pouka tega dne začeli z odlomkom iz dela Ivana Cankarja ter s pogovorom o nekaterih dejstvih iz njegovega življenja, si ogledali razstavo del Ivana Cankarja pred vhodom v šolsko knjižnico, malicali suhe hruške in belo kavo, učence 1.- 3. razreda je Ivan Cankar celo obiskal, nekateri pa so zašli v foto kotiček Ivana Cankarja.

Kaj vse smo doživeli ta dan, pa zapišemo v naslednjem prispevku.