4. maja se dobimo ob 7:30 v računalniški učilnici.

Urška Drobnič