V letošnjem šolskem letu v času od 22. 9. 2017 do 22. 4. 2018 smo v kar 25 vzgojno-izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji izvajali nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«. Projekt smo koordinirali prav na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec.

Glavni cilj projekta je bil obuditi vsaj košček že pozabljenega vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz domačega kraja oz. pokrajine, in poiskati nove oz. posodobljene načine uporabe zelišč.

Ob tem smo izvajali različne aktivnosti na letošnjo temo ZaČUTimo zelišča.

Vzgojno-izobraževalne ustanove so poročila o projektu VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« tudi objavljale na svojih spletnih straneh – tu so povezave; po datumu prijave na projekt, v oklepaju pa je datum prispele el. povezave do poročila, sledi el. povezava (če povezave ni, pomeni, da je bila vzgojno-izobraževalna ustanova le prijavljena, poročila pa ni bilo) :

 1. Vrtec Pedenjped, Ljubljana (19. 4. 2018): http://www.vrtec-pedenjped.si/ rubrika projekti UNESCO
 2. OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana
 3. Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, Rakičan (19. 3. 2018): http://www.szs-ms.si/ in http://www.szs-ms.si/unesco/Dokumenti%20v%20skupni%20rabi/Poro%C4%8Dilo%20o%20delovanju%20UNESCO%20vrti%C4%8Dka%202018.pdf
 4. OŠ Miren, PŠ Bilje (19. 4. 2018): http://www.os-miren.si/?s=vzgajamo+zeli%C5%A1%C4%8Da&x=0&y=0
 5. OŠ Matije Valjavca Preddvor, vrtci pri OŠ – enota Storžek – skupina Sončki (16. 4. 2018): http://www.os-preddvor.si/index.php/vrtec-pri-os/2672-vzgajamo-zelisca-nacionalni-projekt-unesco
 6. OŠ Cirkovce (12. 3. 2018): http://www.os-cirkovce.si/2018/03/10/unescov-projekt-vzgajamo-zelisca-ze-2-leto/
 7. OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana:
 1. OŠ Griže
 2. OŠ Spodnja Idrija: (18. 4. 2018): http://www.os-spidrija.si/vzgajamo-zelisca/
 3. CKSG Portorož (22. 4. 2018): http://www.cksg.si/J3/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=103

http://www.cksg.si/J3/files/Vzgajamo_zelia_CKSG_Poroilo_18.pdf

 1. OŠ Leskovec pri Krškem (1. 2. 2018): http://www.os-leskovec.si/2017/09/29/projekt-vzgjamo-zelisca-v-starem-iscem-novo/
 2. OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, PŠ Zidani Most (17. 4. 2018): https://www.os-rimsketoplice.si/?md=2,10,29&mode=n&cat=1580
 3. Biotehniški center Naklo, Strahinj (16. 4. 2018): http://www.bc-naklo.si/projekti/mednarodni-projekti/solski/unesco-sola/v-starem-iscem-novo/
 4. OŠ Franja Goloba Prevalje, PŠ Holmec (25. 4. 2018): http://os-prevalje.mojasola.si/holmec/Fotogalerije%2017_18/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fholmec%2fFotogalerije%2017_18%2fVRTI%C4%8CEK%2f%C4%8CI%C5%A0%C4%8CENJE&View=%7b0E7E59F3-EBA3-47E6-9632-DE0E0E9F7F61%7d

http://os-prevalje.mojasola.si/holmec/Fotogalerije%2017_18/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fholmec%2fFotogalerije%2017_18%2fVRTI%C4%8CEK%2fSADILI%20SMO&View=%7b0E7E59F3-EBA3-47E6-9632-DE0E0E9F7F61%7d

OŠ Franja Goloba Prevalje – PŠ Šentanel (6. 4. 2018): http://os-prevalje.mojasola.si/sentanel/Fotogalerije%2017_18/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsentanel%2FFotogalerije%2017_18%2FVZGAJAMO%20ZELI%C5%A0%C4%8CA&View=%7B1F503EC2-3491-420

 1. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola, Ljubljana (16. 3. 2018): http://sggos.si/2018/03/14/spoznavajmo-zelisca/
 2. Vrtec Galjevica, Ljubljana pdf
 3. OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, Sp. Ivanjci
 4. OŠ Cirila Kosmača Piran, PŠ Portorož (26. 3. 2018): http://www.oskosmac.si/2018/03/27/vzgajamo-zelisca/
 5. DOŠ II Lendava (OŠPP) (20. 4. 2018): http://dos2-lendava.splet.arnes.si/2018/04/20/unesco-vzgajajmo-zelisca-unesco-neveljunk-gyogynovenyeket/
 6. OŠ Istrskega odreda Gračišče

Vrtec pri OŠ Istrskega odreda

 1. OŠ Šmihel, Novo mesto pdf
 2. Gimnazija Ledina (18. 4. 2018): https://www.ledina.si/
 3. OŠ Odranci
 4. OŠ “Jožeta Krajca” Rakek s PŠ “Rudolfa Maistra” Unec: https://osrakek.si/nacionalni-unesco-projekt-vzgajamo-zelisca-v-starem-iscem-novo-se-v-solskem-letu-2017-2018-pocasi-zakljucuje/

 

Vsem sodelujočim vzgojno-izobraževalnim ustanovam ter vsem, tudi zunanjim udeležencem v projektu HVALA za trud in hkrati še povabilo, da se ‘družijo’ z nami in z zelišči tudi v naslednjem šolskem letu.