Objavljamo Razpis za pridobitev naziva status športnika ali umetnika.

V kolikor menite, da bi vaš otrok zaradi lažjega usklajevanja šolskih obveznosti in rednega treniranja oz. izobraževanja v športu ali umetnosti, lahko oddate izpolnjen obrazec  VLOGA za pridobitev statusa učenca. Ta mora imeti ustrezne priloge oz. dokazila:

  • potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni zvezi (perspektivni športnik)
  • potrdilo o tekmovanjih v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez (perspektivni športnik)
  • potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne veljavnosti (vrhunski športnik)
  • potrdilo/dokazilo o udeležbi na državnih tekmovanjih s področja umetnosti (perspektivni umetnik)
  • potrdilo/dokazilo o osvojenih najvišjih mestih oziroma nagradah na državnih tekmovanjih s področja umetnosti (vrhunski umetnik)

Več pa si lahko preberete v Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti .