Na osnovni šoli Rakek že od jeseni 2012 projektno sodelujejo s Švedsko in tokrat so že tretjič izvedli tudi mednarodno izmenjavo učencev. Med šolskim letom se sodelujoči učenci, običajno so to vrstniki zaključnih razredov, poskušajo čim bolje predstaviti drug drugemu, torej sebe osebno, svoj kraj, državo, značilnosti in znamenitosti, jezik in kulturo. Poleg tega morajo tudi sami zbrati precej sredstev, ki so potrebna za organizacijo obiska švedskih učencev na Rakeku in tudi za kritje stroškov poti na Švedsko. V ta namen zbirajo papir, ročno izdelujejo uporabne predmete, ki jih na raznih dogodkih ponudijo staršem in drugim obiskovalcem, pripravijo odmevne prireditve, kot so Rakek ima talent in decembrski koncert učencev ob prazniku svete Lucije. Program je delno financiran s sredstvi za mlade, ki jih dodeljuje Občina Cerknica, s prispevki staršev v šolski sklad in z donacijami podjetij.

Vrhunec sodelovanja predstavlja mednarodna izmenjava učencev. Prvi teden junija je šolo Rakek obiskalo 20 učencev s Švedske v spremstvu treh učiteljev. Zanje in za sodelujoče učence so pripravili pester program: spoznavali so Rakek in znamenitosti Notranjske, obiskali Ljubljano in se srečali s predstavniki Slovensko-švedskega društva, se kopali v morju na naši obali, sodelovali v delavnicah na šoli in se družili na pikniku z gostiteljskimi družinami.

Zadnji avgustovski dan je 21 rakovških učencev v spremstvu dveh učiteljic za pet dni odpotovalo na Švedsko. Gostiteljske družine so pripravile sobotne dejavnosti, naslednji dan pa so učenci skupaj z gostitelji spoznavali mesto Norrtälje in na pikniku pokušali raznovrstne švedske jedi ter se prosto družili. V ponedeljek so se odpeljali vzdolž razvejane vzhodne obale Švedske do odprtega morja Botnijskega zaliva ter se kopali v Baltskem morju, v torek so obiskali Stockholm, v sredo pa sodelovali v dejavnostih na šoli in predstavljali svoj projekt ter državo.

Cilj projekta je omogočiti učencem rabo angleščine v pristnih situacijah, urjenje socialnih spretnosti, spoznavanje drugačne kulture, vzpodbujanje strpnosti, samostojnosti in odgovornosti udeležencev ter boljša samopodoba, pa tudi vzpodbujanje podjetništva in razvijanje organizacijskih spretnosti. Sodelujočim učiteljem projekt pomeni možnost za osebnostno in profesionalno rast ter uvid v drug šolski sistem. Tako učenci kot učitelji lahko kritično ovrednotijo življenjski slog in pogoje v obeh državah ter tako izgrajujejo tudi svojo narodno zavest.

 

Urška Drobnič

koordinatorka mednarodnega sodelovanja s Švedsko

 

 

Rakek, 6. september 2018