Pozdravljeni!

OŠ Antona Globočnika iz Postojne vabi učence 9. in 8. razredov okoliških šol, da se udeležite poklicne tržnice, ki bo potekala v četrtek, 17. 1. 2018, med 16.00 in 18.00 uro. Na tržnici se bo predstavilo 18 srednjih šol – SEZNAM.

Če se boste poklicne tržnice skupaj s starši udeležili, to sporočite do ponedeljka, 14. 1. 2019, svetovalni delavki Tjaši Prudič.