Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Razpis za vpis v srednje šole 2019/2020.

http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Za devetošolce je najpomembnejša PRILOGA I.

Vse starše naprošam, da Razpis skupaj s svojim devetošolcem pregledajo, podrobneje pa vam ga bom predstavila na roditeljskem sestanku, ki bo v torek, 5. februarja 2019.