Spoštovani starši!

V petek, 25. 1. 2019, bomo v oddelkih podaljšanega bivanja 1., 3., 4. in 5. skupine imeli zimske igre na hribu na poti v Dele. Druga skupina podaljšanega pa bo imela zimske igre za šolo. Igre bodo potekale od 13.15 do 14.45 ure. Učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni (rezervna oblačila). S seboj naj prinesejo lopatke ali bobe. Sanke zaradi varnosti večjega števila otrok niso primerne. V šolo se vrnemo v času popoldanske malice. Na ta dan učenci podaljšanega bivanja ne bodo uspeli opraviti domačega dela v šoli.

Lep pozdrav,

učitelji podaljšanega bivanja