Na slikah so izdelki učencev, razstavljeni na razstavi v šolski knjižnici.