V sredo, 13. 3. 2019, bodo imeli učenci 2. a in 3. a razreda KULTURNI DAN – OBISK NARODNE GALERIJE V LJUBLJANI. Učenci 2. razreda bodo galerijo spoznavali preko delavnice »Gal v galeriji«, učenci 3. razreda pa »Gal v gotiki«.

Učenci pridejo v šolo do 8.00, vrnemo se do 12.40. S seboj naj imajo nahrbtnik za šolsko malico in puščice.

Stroške vstopnine (3 evre) in prevoza boste poravnali s položnico za mesec marec.