Pred vami je anketa, ki je nastala kot skupni projekt treh aktivov svetov staršev, potrdila pa jo je Koordinacija ZASSS.  Z anketo želimo ugotoviti, koliko šolskega dela otroci opravijo doma in kolikšna je vloga staršev pri učenju, domačih nalogah in opravljanju drugih šolskih obveznosti. Z analizo bomo pridobili podatke za argumentirano razpravo o teh vprašanjih.

Vabimo vas, da se na vaši šoli preko staršev pridružite tej anketi. Anketa je namenjena vsem staršem šole, da nam zaupajo svoje poglede, izkušnje in sodelovanje s svojimi otroki pri njihovih šolskih obveznostih doma. Vsaka izpolnjena anketa nam bo pomagala bolje raziskati trenutno stanje, zato bomo veseli vsakega odgovora.

Rezultati ankete bodo lahko v pomoč vsem.

Anketa bo potekala do 31.3.2019.

Povezava na anketo: https://www.1ka.si/a/203172