III. triada, za šolsko leto 2019/2020 razpisujemo naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete:
III. TRIADA_OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2019.2020
P
OPRAVEK – Filmska vzgoja je ponujena učencem 8. razreda!

II. triada, Rakek, za šolsko leto 2019/2020 razpisujemo naslednje neobvezne izbirne predmete:
II. TRIADA_NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI_Rakek

II. triada, Unec, za šolsko leto 2019/2020 razpisujemo naslednje neobvezne izbirne predmete:
II. TRIADA_NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI_Unec