Že četrto šolsko leto na naši PŠ »Rudolfa Maistra« Unec izvajamo z Unesco urada potrjen nacionalni projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« Projekt koordiniramo prav na podružnični šoli na Uncu in v letošnjem letu traja od 22.9.2018 do 22.4.2019.

Glavni namen projekta je bil navdušiti otroke nad naravo – zelišči in z njihovo pomočjo iz pozabe ‘iztrgati’ vsaj košček znanja o zeliščih, ki ga še imajo naši predniki ter ob tem odkrivati nove/ posodobljene možnosti uporabe zelišč.

Projekt je potekal s pomočjo različnih pristopov, primernih razvojni stopnji učencev (književno delo, risanka, film, problem…), nato so učenci iskali znanje o zeliščih pri ljudeh v domačem kraju, potem pa smo izvajali različne dejavnosti z zelišči predvsem iz domačega okolja na letošnjo temo ZELIŠČNI KOLEDAR, v kateri smo združili staro in novo vedenje o zeliščih in v njih vsaj malo predstavili tudi domačo pokrajino.

Tudi letos smo se najprej skušali nad zelišči navdušiti na podružnični šoli na Uncu in na matični šoli na Rakeku. V projekt so bili vključeni nekateri učenci razredne stopnje in nekateri učenci predmetne stopnje.

V času od septembra do aprila se je v naših učilnicah in na terenu dogajalo:

Naše aktivnosti so bile raznolike.

Tudi letos se je na naše povabilo k sodelovanju v projektu odzvalo kar 24 vzgojno izobraževalnih ustanov iz cele Slovenije. Njihovo delo v projektu VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« je bilo tudi z letošnjo temo ZELIŠČNI KOLEDAR ravno tako pestro in razgibano, o čemer pričajo njihovi prispevki, ki prav v teh dneh prihajajo po el. pošti.

Ko prispejo poročila z vseh vzgojno izobraževalnih ustanov, ki so sodelovale v projektu VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« jih bomo objavili na spletni strani naše šole.

Zaenkrat HVALA vsem sodelujočim za trud, ki ste ga v delu za projekt vložili in upam, da se boste še radi ‘družili’ z zelišči.