V petek, 22. 3. 2019, smo obeležili svetovni dan voda. Na zelenem hodniku smo pripravili naslednje:

  • Pri izbirnem predmetu kemija v življenju smo naredili plakate. Vsebine plakatov so se navezovale na onesnaženost voda in na njen pomen ter na gospodarno ravnanje s pitno vodo. Učenci so pripravili tudi kratko anketo o uporabi pitne vode in družabno igro – spomin.
  • Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji smo analizirali različne vzorce vod, od vodovodne do ustekleničenih voda, kot so voda Dana, Costella in Radenska ter voda iz domačega zbiralnika na Uncu. Za vsak vzorec vode so napisali podatke o vsebnosti različnih onesnaževal (amonijevih, nitratnih, nitritnih in fosfatnih ionov) in izmerili pH vode. Prav tako smo priložili list s priporočljivimi mejnimi in dopustnimi vrednostmi onesnaževal, ki veljajo v Sloveniji. Učenci so ugotovili, da še vedno pijemo čisto vodo.

 

Učiteljica: Anita Šen