Na OŠ »Jožeta Krajca« smo bili tudi v šolskem letu 2018/2019 tesno povezani s starejšimi občani. Preko različnih projektov, obeležij dni, skupnih srečanj in druženj smo stkali mnogo prijateljskih vezi, starejšim polepšali in olajšali dneve ter jim narisali nasmeške na obraz.

Naši učenci prostovoljci so z učiteljico Lilijano vsak zadnji četrtek v mesecu odhajali v DEOS Cerknica ter s starejšimi občani igrali tombolo, v mesecu maju pa so jim nesli tudi ročno izdelane družabne igre (kačo z nalogami, predvsem za starejše z demenco), ki smo jih izdelovali v spomladanskih mesecih v OPB.

Tudi pred novoletnimi prazniki ter 8. in 25. marca (na dan žena ter materinski dan) so učenci prostovoljci obiskali starejše v DEOS Cerknica, jih obdarili ter se z njimi družili. Z učiteljico Tino so pripravili tudi kulturni program. Druga skupina učencev pod okriljem učiteljice Antonije pa se je družila in klepetala s starejšimi na Maistrovem pohodu

Z učenci 4. in 5. razreda smo v OPB razmišljali o tem, kako bi starejšim lahko pomagali med počitnicami. Učenci so naredili načrt dejavnosti in pomoči za različne letne čase ali za dneve v tednu. Po šoli smo izobesili zelena in modra srca, na katera so učenci napisali, kako so starejšim ali bolnikom pomagali v preteklih mesecih. Razmišljali smo tudi, kaj si želijo postati bolnišnični otroci (ki imajo tudi sanje) in kako jim lahko pomagamo pri preživljanju dolgih ur v bolnišnici ali pri domačih nalogah.

 

Urška Lužar