Zberemo se ob 8.20 pred šolo.
1. in 2. ura bosta razredni uri.

razrednik 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura
2. a
Teja Milharčič/
Ingrid Križaj
TJA MAT GUM
2. b
Neža Zakrajšek MAT GUM ŠPO
3. a
Brigita Modic GUM TJA ŠPO
3. b
Nina Granfola SPO ŠPO MAT GUM
4. a
Rebeka Škamperle TJA MAT ŠPO
4. b
Tjaša Šmigoc ŠPO MAT DRU
4. c
Špela Zalar ŠPO DRU LUM LUM
5. a
Julija Bombač ŠPO MAT NIP – NEM
NIP – UME
NIP – NEM
5. b
Emiljana Baraga SLJ DRU NIP – NEM
NIP – UME
NIP – NEM
6. a
Lea Sterle TJA ŠPO NIP – NEM
NIP – UME
NIP – NEM
6. b
Irena Peteh Kranjc MAT ŠPO NIP – NEM
NIP – UME
NIP – NEM

 

7. a
Liljana Intihar LUM LUM MAT IP –NEM
7. b
Tina Milavec GUM SLJ SLJ IP –NEM
8. a
Anita Šen FIZ TJA GEO IP – ŠZZ
8. b
Polona Klopčič ZGO FIZ BIO IP – ŠZZ
9. a
Urška Drobnič SLJ KEM TJA IP – KEŽ