Po sklepu ministra za izobraževanje, znanost in šport bodo učenci 9. razreda OŠ “Jožeta Krajca” Rakek v šolskem letu 2019/2020  poleg slovenščine in  matematike opravljali nacionalno preverjanje znanja še iz TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE kot tretjega predmeta.